Lezing

het vertalen van de Sji Tsjing: komt te vervallen!

26 april 13:30 - 15:00

KOMT TE VERVALLEN

Lezing over Chinese dichtkunst : de Sji Tsjing & vertaler J.W. Schotman

De lezing zal gaan over het vertalen van het Boek der Oden, de Sji Tsjing, de moeilijkheden en mogelijkheden daarvan.

Sji Tsjing, is één van de klassieke werken die de pijlers van de oude Chinese beschaving vormden. Tot deze z.g. canonieke boeken behoorden oa. ook: de Sjoe Tsjing, boek de oorkonden; de I Tsjing, boek der verandering; de Li Tsjing over riten, decorum en gebruiken of de Nei Tsjing, over acupunctuur.

De Sji Tsjing is een verzameling gedichten, volksliedjes, ballades, liefdesgezangen, krijgsliederen, hekeldichten en rituele of ceremoniële gezangen, waarvan de oudste teruggaan tot 1765 v.Chr. De ideografische schrifttekens konden op verschillende wijze geïnterpreteerd worden vandaar dat de Oden veelvuldig becommentarieerd zijn geworden, men zocht in de Oden politieke of zedelijke betekenis.

Johan W. Schotman (1892-1976)
Johan Schotman verbleef van 1921 tot 1927 in China waar hij als arts verbonden was aan een Nederlandse expeditie die als doel had een spoorweg en een haven aan te leggen in China. Hij leerde en sprak Chinees en bestudeerde de Chinese literatuur en filosofie. Het vertalen van de Sji Tsjing heeft tussen voornemen en eindproduct 45 jaar in beslag genomen en werd in recensies geroemd als titanenwerk en in Nederland en België met eerbied en bewondering ontvangen.

- In de lezing vertelt dochter Sylvia Schotman over het leven en werk van Johan W. Schotman.
- Michael Lee, Oost Azië historicus zal vertellen over de historische context: het werken in China in 1920 en de culturele betekenis van de Sji Tsjing en muziek.
- Marjolein de Raat, cultuurwetenschapper Japan/China zal de achtergrond bij het vertalen van Chinese poëzie verduidelijken.
- De lezing is geïnitieerd door Ceciel Kroes t.b.v. stichting Vijf Chinese Kunsten.

Zaal open vanaf 13.00 - aanvang 13.30
Entree €10,- reservering via 020-3700210 tijdens openingstijden of via : ckroes@dds.nl