Informatie

Vrienden

Niemand kan zonder vrienden. Ook Huis De Pinto niet. Om onze programma's te organiseren zoeken we altijd hulp.

Wellicht wilt u ons steunen? Dat kan op verschillende manieren.

Giften

We zijn natuurlijk heel blij met elk bedrag dat u wilt missen. Giften kunt u overmaken op NL02RAB0 0136399770 t.n.v. Huis De Pinto o.v.v. 'gift'. Ook staat er in de ontvangstruimte een rood kistje waar u een gift in kunt stoppen.

Vriend worden

Iedereen die jaarlijks 50 euro (meer mag natuurlijk ook) d.m.v. een machtiging wil doneren, wordt Vriend van Huis De Pinto. Als dank hiervoor ontvangt u een Vriendenpas waarmee u de programma's die wij organiseren gratis kunt bijwonen. Meer informatie?

Zakenvriend worden

Bent u een maatschappelijk betrokken ondernemer of vertegenwoordigt u een bedrijf en wilt u ons financieel steunen dan stellen wij dat uiteraard zeer op prijs. Immers, investeringen in cultuur betalen zich dubbel en dwars terug: hoe aantrekkelijker het aanbod van kunst en cultuur in het centrum van de stad, hoe hoger de belevings- en verblijfswaardeAls bedrijf kunt u op drie manieren aan ons sponsorprogramma deelnemen. Voor meer informatie kunt u e-mailen naar zakenvrienden@huisdepinto.nl

Giften en ANBI-status

Huis De Pinto is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Door de culturele ANBI-status zijn bepaalde giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Structurele giften of donaties d.m.v. een periodieke overeenkomst leveren bovendien een extra aftrek van de inkomstenbelasting op. Voor meer informatie daarover, kijkt u op belastingdienst.nl. Het RSIN/fiscaal nummer van de stichting is 818708700.

Zou u Huis De Pinto, voor minstens 5 jaar, structureel willen steunen? We zouden het enorm op prijs stellen.

Vragen? U kunt ons natuurlijk altijd bereiken op vrienden@huisdepinto.nl