Cursus

Thomas Mann: De Toverberg - Uta Sch├╝tzendorf

9 januari 19:30 - 21:30

Uta Schützendorf is docente Duits aan het Ignatius Gymnasium te Amsterdam en verzorgt daarnaast al vele jaren lezingen en cursussen op het gebied van Duitse literatuur en cultuurgeschiedenis, zoals o.a. over de romans van Thomas Mann.

De Toverberg was aanvankelijk bedoeld als korte humoristische roman die als tegenhanger moest dienen van de Dood in Venetië. De Toverberg is uitgegroeid tot één van de belangwekkendste romans van de 20ste eeuw. Thomas Mann beschrijft in dit boek de uitgeholde wereld van de 19e eeuw die met het uitbreken van de 1e Wereldoorlog definitief in elkaar stortte.

Hans Castorp, een schijnbaar simpele ziel, bezoekt zijn neef Joachim in het sanatorium “Berghof” in Davos. Hij raakt gefascineerd door de in het sanatorium heersende decadentie en vrijheid en besluit er te blijven. Hij houdt zich intensief bezig met zaken als tijd en eeuwigheid, ziekte en dood, en natuur en menselijkheid. Pas na zeven jaar wordt Hans door het uitbreken van de 1e Wereldoorlog uit de wereld van de Toverberg losgerukt.

De roman is tussen 1912 en 1924 geschreven. Naar aanleiding van de maatschappelijke omwentelingen na de 1e Wereldoorlog heeft Thomas Mann zijn positie opnieuw moeten bepalen. Van conservatief monarchist ontwikkelde hij zich tot voorstander van de Weimarer Republiek. De in de roman behandelde thema’s zijn tijdloos, maar dit veranderde perspectief klinkt in de roman door. In onze tegenwoordige tijd waarin humanistische en democratische waarden ter discussie worden gesteld en meningen het dreigen te winnen van feiten, lijkt deze roman verrassend actueel.

Bij de eerste bijeenkomst zal vooral de aandacht uitgaan naar biografische achtergronden van de auteur en naar diens “Dreigestirn”: Arthur Schopenhauer, Richard Wagner en Friedrich Nietzsche. Daarna wordt de roman in stappen gelezen. In de bijeenkomsten zullen de telkens aan de orde komende centrale thema’s worden uitgediept, zoals Thomas Manns visie op het onderbewuste, het verlichtingsdenken, cultuurpessimisme, en natuurlijk de betekenis van muziek voor Thomas Mann.

9 bijeenkomsten om de 14 dagen op de donderdagavond van 19.30 – 21.30
uur. Data 9-1; 23-1; 6-2; 20-2; 5-3; 19-3; 2-4; 16-4; 23-4 (let op: tussen de voorlaatste en laatste bijeenkomst zit één week). 

Te lezen per keer 60 à 100 bladzijden behalve voor de eerste keer. Druk Maakt niet uit (Nederlandse vertaling van Pe Hawinkels of Hans Driessen,
of Duits). Ik werk vanuit een Duitse uitgave, maar heb een overzicht van
de inhoudsopgaven van verschillende drukken, zodat de behandelde
tekstpassages telkens in de Nederlandse vertalingen kunnen worden
opgezocht. Er bestaat de mogelijkheid om vertalingen te vergelijken.
Indien U een E-reader hebt is er op KOBO een Duitse tekst voor € 14,99
en een Nederlandse (vertaling Driessen) voor €13.99.

Kosten € 150, inschrijven per e-mail: uta.schutzendorf@xs4all.nl