Expositie

Stan Klamer - De wereld in kaart

1 november - 15 december 2016 00:00

Kaarten, schepen en eilanden zijn steeds terugkerende motieven in het werk van Stan Klamer. De eilanden in zijn werk staan voor een geïsoleerde wereld, bij uitstek een plek om ideeën, experimenten en utopieën uit te proberen. Bij de afbeeldingen van schepen gaat het om het ‘idee’ schip als voertuig voor ideeën en verlangens.

Klamer experimenteert met allerlei materialen en technieken. Ook gebruikt hij tekstfragmenten in zijn werk. Hij is geïnspireerd door het werk van auteurs die imaginaire werelden hebben geschapen zoals Jorge Luis Borges, Italo Calvino, Umberto Eco, Jules Verne, William Faulkner en Thomas More.


De tentoonstelling is vrij toegankelijk, tijdens de openingstijden van Huis De Pinto.