Lezing

SENSENTA - slavische mythologie

14 april 15:00 - 17:00

SLAVISCHE MYTHOLOGIE
Verkenning van voor-christelijke Slavische mythen en tradities

Programma
1. Introductie in de beeld en vormentaal van de Slavische mythologie, en Aziatische en Germaanse invloeden.
2. Hoe Slavische mythische geesten en goden als prototypen steeds nieuwe gedaanten krijgen (is Putin een mythe?). 
3. Interview met Sandra Radecka uit Polen over mythische rituelen in het huidige Polen bij ouderen en jongeren.
4. Tot slot De legende van de Heksenberg, een film van Machiel Spruijt over een lokale Slavisch/ Germaanse legende dichtbij Nemoland in Polen.

Presentatie door Machiel Spruijt en Peter Spruijt. Na afloop de Poolse soep “barszcz”.

De Slavische mythologie kent weinig bronnen, maar in het Slavische Europa zijn juist meer traditionele gebruiken, mythen en voor-christelijke symbolen overgebleven dan in West-Europa. Ook de actualiteit is beter te duiden met kennis van de Slavische mythologie. De (vermeende) Slavische mythologie wordt bijvoorbeeld ingezet als inspiratie van bepaalde ecologische en spirituele bewegingen en zelfs als ideologie van extreem rechtse of linkse groepen. En dagelijks verschijnen oude mythen in nieuwe gedaanten met gebruik van de moderne media.

SENSENTA
Een serie programma’s over de oorsprong van mythen en verhalen. 

Reis mee naar de onderaardse en onbewuste wereld van mythen en verhalen die onmerkbaar het bewuste leven vormgeven. Levende verhalen en mythen, dwz geactiveerd door vertellen/zingen, muziek, dans, zijn de wortels/ rizomen van het dagelijkse leven die alle grenzen van tijd, ruimte, taal, cultuur of gender overschrijden en woekeren als onkruid, net als de uitgestrekte wortelschimmel-structuren van planten en bomen. Laat je vallen in dit onderaardse wonderland en beleef (herinner) ongekende mythen en verhalen!

In 2024 in Huis De Pinto 4 presentaties met verhalen, sound/lightscapes en rituelen. Deelnemers worden uitgenodigd te participeren in het programma.

25 feb          Afrikaanse mythologie
14 april        Slavische mythologie
15 sept        Mongoolse mythologie
17 nov         Gedeelde Duits/Poolse (indo-europese) mythologie

Productie: team Vereniging Nemo (Peter Mathilde Machiel Sandra Vincent) gevestigd in Amsterdam (De Groene Hemel) en in Polen (Nemoland). www.nemoland.org

bestel kaartjes