Lezing

Oude volkstaal, nieuwe straattaal

13 december 20:00 - 22:00

In de straten van Amsterdam zijn dagelijks tientallen talen uit alle windstreken te horen. Maar binnen het Nederlands bestaat er in Amsterdam ook van oudsher veel variatie.

Sommige taalwetenschappers beschreven in de negentiende en vroege twintigste eeuw zelfs een heel spectrum aan ‘buurtdialecten’ met namen zoals het Jordanees, Kattenburgs, Bierkaais en (Hoog-)Haarlemmerdijks. Tegenwoordig zijn er ook nog altijd verschillende versies van het Amsterdams te horen; zo is in de Bijlmer een ‘plat’ Amsterdams met een Surinaamse twist bijvoorbeeld niet ongehoord. Maar niet alleen op het vlak van de oude volkstaal verandert er veel in Amsterdam: ook de moderne straattaal ontwikkelt zich in rap tempo onder invloed van lokale en (inter)nationale ontwikkelingen. Op deze avond zullen twee sprekers verschillende kanten van de Amsterdamse taalverscheidenheid toelichten.

Taalkundige Jan Berns was werkzaam bij het Meertens Instituut en heeft gepubliceerd over het Amsterdams. Hij spreekt over de ontstaansgeschiedenis van de Amsterdamse volkstaal.

Aafje de Roest (Universiteit Leiden, doet onderzoek naar hiphop in Nederland), neemt ons mee naar de huidige Bijlmer, waar hiphopartiesten op creatieve manieren aan de haal gaan
met de lokale straattaal.

aanvang 20.00 uur I toegang € 5, studenten € 3, gratis voor vrienden van Huis De Pinto en stadspashouders