Pinto literair

Jong in de oorlog

13 april 20:00 - 10:00

De Amsterdamse Plantage-Weesperbuurt neemt in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog een bijzondere plaats in. Er is bijna geen hoek, straat of gebouw te vinden zonder verhaal. Hier stonden de Joodse ziekenhuizen die werden leeggehaald en de Hollandsche Schouwburg waarvandaan tienduizenden Joden zijn weggevoerd. Artis herbergde onderduikers, de diamantairs in de Diamantbeurs werden beroofd.

 
In dit boek komen twintig bewoners van toen aan het woord, Joods en niet-Joods. Ze vertellen, vaak voor het eerst, hoe zij de oorlog in de Plantage-Weesperbuurt hebben beleefd, wat ze zagen en meemaakten. Zij waren soms nog maar een kind toen de oorlog hun leven voorgoed veranderde. Wie hun verhalen leest, kijkt nooit meer met dezelfde ogen naar deze bijzondere buurt. De persoonlijke verhalen zijn aangevuld met achtergrondinformatie over plaatsen en gebeurtenissen in de buurt en uitvoerig geïllustreerd met kaarten, foto’s en andere afbeeldingen.


Op voorbeeldige wijze hebben de auteurs van dit boek geprobeerd om alle in de interviews genoemde personen en plaatsen te achterhalen. Ook talrijke kaarten en verklarende teksten geven aan deze op het eerste gezicht heterogene verzameling herinneringen structuur. De opzet slaagt wonderwel: juist door het fragmentarische, anekdotische karakter van het boek voelt de lezer zich opgenomen in het onoverzichtelijke leven van een stadswijk – een vorm van wat Johan Huizinga de ‘historische sensatie’ noemde, waarbij heden en verleden heel eventjes samenvallen.’

Willem Campschreur werkte als uitgever bij Amnesty International en het Koninklijk Instituut voor de Tropen en was daarna freelance boekenproducent. Ester Wouthuysen is kunsthistorica en publiceerde veelvuldig over Amsterdam en de Plantage. Recent verscheen een boek van haar hand over het Panoramagebouw aan de Plantage Middenlaan. Beide auteurs wonen in de Plantage en zijn voormalig bestuurslid van de Vereniging Vrienden van de Plantage.


Klik hier voor een podwalk (audiowandeling) door de Plantagebuurt met Job Cohen langs de belangrijkste gedenktekens en monumenten die herinneren aan Joods Amsterdam: podwalk.

Zie ook: https://www.boomgeschiedenis.nl/product/100-10680_Jong-in-de-oorlog

DATUM EN TIJD Donderdag 13 April | Aanvang 20.00 uur | Zaal open 19.30 uur | Entree € 6,00 | Stadspas met groene stip € 5,00 | Vrienden van Huis De Pinto gratis

bestel kaartjes