Cursus

het verhaal dat blijft 2021

6 oktober - 8 december 2021

HET VERHAAL DAT BLIJFT

Vijf ochtenden schrijven en filosoferen

De wereld bestaat uit verhalen, mooie, gruwelijke, bizarre, gedroomde of verzonnen verhalen. Vaak is er een melange van dit alles. Schrijven is het liegen van de waarheid. Ieders eigen waarheid willen we in een verhaal gestalte geven. Deze korte cursus is een zoektocht naar waar de verbeelding ons brengt, waar de literaire vorm uitdaagt en de letters zich rijgen.

Filosofische thema’s zoals tijd, absurditeit, melancholie zullen een leidraad zijn om zowel onze verbeelding als het zoeken naar een eigen specifieke vorm helder te krijgen. In deze schrijfochtenden proberen we de poëet en de filosoof hand in hand te laten gaan. Dit alles gebeurt aan de hand van opbouwende schrijfoefeningen, zowel literair als filosofisch gericht. Zelf schrijven staat centraal, er is veel gelegenheid elkaars werk te horen en te bevragen. Samen schrijven is een meerwaarde in ontdekken en uitdagen. Uiteindelijk presenteren we aan elkaar ‘Het verhaal dat blijft’.

Docenten: Diet Verschoor (auteur, adviseur) en Dorine Bauduin (filosoof)
Tijd: 6 oktober, 27 oktober, 10 november, 24 november, 8 december 2021 van 9.30-12.30 uur

Inschrijven via email: dbauduin@xs4all.nl, c.c. diet.verschoor@hetnet.nl
Kosten: 250 euro; de prijs is inclusief het werkboek van Diet Verschoor en Dorine Bauduin, getiteld Het verhaal dat blijft (oktober 2020)
De inschrijving is definitief na overmaking van het cursusbedrag op IBAN NL84SNSB0773200487, t.n.v. D. Bauduin, Amsterdam