ConcertPintotonics n+1

FRANK VAN BOMMEL EN TRIO PAYNE/KUMMER/VITOLS

13 januari 20:30 - 22:30

Muziek bestaat niet. Het is hooguit een illusie - Misha Mengelberg

Pintotonics n+1 presenteert maandelijks een prikkelend en uitdagend jazz- en improvisatieprogramma waarin authenticiteit van de muziek en de musici centraal staat.

SET 1 > SOLO
FRANK VAN BOMMEL/piano, glockenspiel, vibraphonette

'Ik heb een bijzonder sterke neiging om via 'Instant Composing' uit te komen op song-achtige improvisaties. Interactie van verschillende muzikale ideëen vormen de basis en terwijl ieder idee de verhaallijn kan vormen en het verloop van de improvisatie kan beïnvloeden, zorgen kleuren en contrasten samen voor het uiteindelijk klinkend resultaat' – Frank van Bommel.

SET 2 > ENSEMBLE > TRIO PAYNE/KUMMER/VITOLS
ALISTAIR PAYNE/TROMPET & composities
TANCREDE KUMMER/SLAGWERK & composities
ULDIS VITOLS/CONTRABAS & composities
www.tancredek.com
Payne/Kummer/Vitols is ook op Facebook.

Dit internationale trio – dat in 2013 ontstond toen de indertijd nog niet afgestudeerde musici elkaar op het Conservatorium in Amsterdam tegen het lijf liepen – is beducht voor statische etiketten en labels die hun muzikale lading zou moeten dekken en de aard van hun muziekpraktijk zou moeten definiëren.

Wel kunnen er aspecten genoemd worden die het karakter en dynamiek van hun muziek omcirkelt, allereerst dat deze muziek ontstaat op het kruispunt van gecomponeerde muziek en improvisatie.
In de dialectische wisselwerking tussen materiaal (compositie, schetsen, aanzetten) en interpretatie (individuele en collectieve improvisatie) is in de loop der jaren een gezamelijke 'grammatica'
ontstaan die voortdurend wordt verrijkt, verdiept en ter discussie gesteld. In dit proces van eenmalige en onherhaalbare muzikale vormgeving nemen alle drie de musici hun verantwoordelijkheid als gelijkwaardige componist en improvisator.

Zo kunnen Soundscapes deels overgaan in klinkende pointillistische spikkelvelden die op hun beurt deels over kunnen gaan in complexe klankturbulenties vol gestapelde motieven (klank, ruis, tonaliteit) vanuit een speelse ritmische elasticiteit.

aanvang 20.30 uur I toegang € 10, studenten/CJP € 7 (contant)