Een os op het dak: moderne muziek na 1900 in vogelvlucht

18 februari 20:00 - 22:00

Moderne muziek, wat is dat eigenlijk? Wie spontaan een deuntje fluit, zal ervaren dat het melodietje als vanzelfsprekend naar een volgende toon ‘toe wil’. Er lijkt geen ontkomen aan die zogenoemde ‘grondtoon’ waaraan alle andere tonen ondergeschikt zijn. Begin 20e eeuw trachtten componisten deze dwingende hiërarchie op verschillende manieren te doorbreken.

Thea Derks volgt die ontwikkeling op de voet in haar afgelopen september verschenen boekje Een os op het dak: moderne muziek na 1900 in vogelvlucht. Zij schreef deze inleiding in hedendaagse muziek speciaal voor de geïnteresseerde leek die de gangbare geschiedenisboeken te omslachtig en ondoorgrondelijk vindt.


Thea Derks en Marcel Worms nemen U mee op een smaakmakende reis langs een scala aan onbekende klankwerelden. Thea vertelt in beknopte, heldere bewoordingen over de verschillende stromingen, Marcel illustreert deze rijkelijk met muziekvoorbeelden. U hoort muziek van Chopin tot Cage en van Schönberg tot Oestvolskaja.
zaal open 19:30 | aanvang 20:00
afgelopen 22:00, aansluitend borrel

toegang 7 euro (geen pin, enkel contant)
gratis voor Vrienden van Huis De Pinto

Afbeeldingen