Bijeenkomst

Alzheimer Trefpunt

1 maart 19:30 - 21:00

Alzheimer Trefpunt Amsterdam Centrum

Het Alzheimer Trefpunt is een plek voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en hulpverleners. Een plek voor ontmoetingen, ideeën uit te wisselen en van elkaar te leren.  

Maandelijks wordt op de eerste woensdag van de maand een gast uitgenodigd die vertelt over de verschillende aspecten van dementie. Toegang is gratis. Inloop vanaf 19.00 uur.  Start 19.30 – 21.30 uur.

WAT MOET JE REGELEN BIJ DEMENTIE? 
Bij dementie is het belangrijk op tijd na te denken over de toekomst. Welke zaken moet je regelen als  je zelf niet meer kan? 

Dorine Klautz van Orde op zaken zal ons informeren over het regelen van zaken zoals het afgeven van een machtiging, volmacht, levenstestament etc.  

Informatie: 06 47023554  en www.alzheimer-nederland.nl/regios/amsterdam

DATUM EN TIJD  Woensdag 1 maart 2023 | Inloop vanaf 19.00 uur | Aanvang 19.30 | Einde 21.30 uur | Entree gratis

DATUM EN TIJD  Woensdag 1 februari 2022 | Inloop vanaf 19.00 uur | Aanvang 19.30 | Einde 21.30 uur | Entree gratis