Bijeenkomst

Alzheimer Trefpunt

7 juni 19:30 - 21:30

Alzheimer Trefpunt Amsterdam Centrum

Een plek voor tips en informatie over omgaan met dementie voor mensen met geheugenklachten en hun naasten. 
Maandelijks op de eerste woensdag van de maand. 
Aanvang: 19.30 – 21.30 uur. 
Aanmelden is niet nodig. 


Ergotherapie bij dementie en mantelzorgers

Dementie heeft veel invloed op het dagelijkse handelen. 
Ergotherapie kan de vaardigheden van de oudere verbeteren zodat hij of zij minder hulp nodig heeft. 
Ook versterkt ergotherapie de draagkracht van de mantelzorger.

Ergotherapeute Nilke van Duinkerken van Ergo Dichtbij zal ons hierover informeren.

Informatie www.alzheimer-nederland.nl/regios/amsterdam
Tel 06 4702 3554