Bijeenkomst

ALZHEIMER TREFPUNT

3 april 19:30 - 21:30

Alzheimer Trefpunt Amsterdam Centrum                                

Een plek voor tips en informatie over omgaan met dementie voor mensen met geheugenklachten en hun naasten. Maandelijks op de eerste woensdag van de maand. Aanmelden is niet nodig.

Omgaan met onbegrepen gedrag* bij dementie                                              

Mensen met dementie doen soms dingen die we niet begrijpen en vertonen vroeg of laat ander (problematisch) gedrag. Wat is de oorzaak en hoe kunnen we het beste omgaan met onbegrepen gedrag? Caroline Perin, werkzaam bij Amsta als GZ-psycholoog, is als spreker aanwezig om ons hierover te informeren. 

Informatie www.alzheimer-nederland.nl/regios/amsterdam

Tel 06 23048814 

*Onder onbegrepen gedrag valt al het gedrag van de persoon met dementie dat door deze persoon zelf en/of zijn omgeving als moeilijk hanteerbaar wordt ervaren. Oorzaken van onbegrepen gedrag zijn bijvoorbeeld dat mensen zich lichamelijk niet lekker voelen en dat niet kunnen uiten, dat ze bepaalde onvervulde behoeften hebben of dat de omgeving niet goed op hen reageert of te weinig uitdagend is. In hoeverre gedrag als een probleem wordt ervaren is afhankelijk van de context en van de waarneming en verwachtingen van de betrokkenen.