vacatures huis de pinto

VACATURES TEAM VRIJWILLIGERS HUIS DE PINTO

Huis De Pinto staat midden in de Nieuwmarktbuurt en is een literair-cultureel  ontmoetingscentrum, dat dagelijks voor publiek toegankelijk is en een aansprekend  programma biedt.

Team Vrijwilligers zorgt ervoor dat er voldoende vrijwilligers zijn en dat ze worden ingewerkt. Het team bestaat uit vier vrijwilligers die in onderling overleg de werkzaamheden verdelen. Eén van hen neemt deel aan het maandelijkse overleg met de vertegenwoordigers van alle teams: Pinto Plenair.

Wat ga je doen?
- Nieuwe vrijwilligers werven, selecteren en in laten werken
- Uitbrengen van vrijwilligersbulletins
- Organiseren van vrijwilligersbijeenkomsten en -borrels, een paar keer per jaar
- Maandroosters voor gastvrouwen, gastheren en technici bespreken/opstellen
- Het logboek voor de ontmoetingsruimte, de bibliotheek en de programma’s lezen en eventueel actie ondernemen
- De administratie t.a.v. vrijwilligers bijhouden
Wat voor vaardigheden zijn nodig?
Je kunt goed:
- contacten leggen, omgaan met verschillende mensen, luisteren, invoelen, gesprekken voeren
- organiseren en samenwerken
Wat voor begeleiding krijg je?
Je wordt door andere vrijwilligers ingewerkt
Wat krijg je ervoor terug?
Je maakt deel uit van Team Vrijwilligers en daarnaast ben je onderdeel van een enthousiaste groep van circa 70 vrijwilligers die samen Huis De Pinto runnen. In ons zeventiende-eeuwse pand realiseren we culturele programma’s en sociaal-culturele activiteiten. Dat biedt volop mogelijkheden om je ook op andere manieren in te zetten of medevrijwilligers te ontmoeten.
Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk?
Dankzij dit werk blijft Huis De Pinto in staat zich te profileren als een kleinschalig literair/cultureel centrum in de historische binnenstad.
Werktijden
De werktijden zijn flexibel. We verwachten dat je ten minste 6 uur gemiddeld per week beschikbaar bent.

Hoe kom je in aanmerking?
Je mailt je motivatiebrief naar vrijwilligers@huisdepinto.nl . Voor eventuele vragen kun je bellen met Hans van Lent op 020-6233262. Sollicitatiegesprekken vinden in de komende weken plaats via Zoom. Zodra de coronamaatregelen dit toelaten zien we je uiteraard bij voorkeur live!

VACATURE BESTUURSLID PROMOTIE EN ACQUISITIE STICHTING HUIS DE PINTO

Huis De Pinto is een cultureel en literair ontmoetingscentrum in het hart van Amsterdam. Overdag is Huis De Pinto toegankelijk voor bezoekers. Men kan er een van de vele dag- en weekbladen lezen, een boek ruilen in de ruilbibliotheek, studeren en buurtgenoten ontmoeten. In de avonduren en in het weekend worden er culturele activiteiten georganiseerd. Huis De Pinto is een vrijwilligersorganisatie met een betrokken groep van ongeveer 70 vrijwilligers.
Huis De Pinto ontvangt van de gemeente Amsterdam een subsidie in het sociaal domein t.b.v. de exploitatie van het gebouw. De culturele programma’s worden bekostigd met de inkomsten uit entreegelden, verhuur en donaties. Het bestuur heeft zich ten doel gesteld om in het veranderende sociale en maatschappelijke klimaat de bekendheid en zichtbaarheid van Huis De Pinto in de buurt te vergroten en de inkomsten van Huis De Pinto te bestendigen.

Om dit doel te realiseren is het bestuur van stichting Huis De Pinto op zoek naar een algemeen bestuurslid met als aandachtsveld promotie en acquisitie.

Taken
• bijwonen bestuursvergaderingen, die zeven tot negen maal per jaar gepland staan;
• visie en beleid ontwikkelen op acquisitie, voeren van publiciteit en generen van media-aandacht;
• voortouw nemen bij het indienen van aanvragen bij subsidieverleners en fondsen en het werven van sponsoren;
• contacten onderhouden met subsidieverleners, fondsen en sponsoren al dan niet met andere bestuursleden;
• periodiek overleg voeren met de uitvoerende teams in de organisatie;
• optreden als vertegenwoordiger van het bestuur in commissies binnen de organisatie;

Profiel
• heeft affiniteit met de doelstellingen van Huis De Pinto;
• heeft bestuurlijke ervaring;
• is goed in netwerken en beheren van relaties;
• heeft interesse in fondsenwerving en contacten met de gemeente;
• is vasthoudend en toegewijd;
• heeft goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.

Bij interesse of voor extra informatie kan je contact opnemen met Eva Krammer via bestuur@huisdepinto.nl

VACATURE ALGEMEEN BESTUURSLID STICHTING HUIS DE PINTO

Huis De Pinto is een cultureel en literair ontmoetingscentrum in het hart van Amsterdam. Overdag is Huis De Pinto toegankelijk voor bezoekers. Men kan er een van de vele dag- en weekbladen lezen, een boek ruilen in de ruilbibliotheek, studeren en buurtgenoten ontmoeten. In de avonduren en in  het weekend worden er culturele activiteiten georganiseerd. Huis De Pinto is een  vrijwilligersorganisatie met een betrokken groep van ongeveer 70 vrijwilligers.
Huis De Pinto ontvangt van de gemeente Amsterdam een subsidie in het sociaal domein t.b.v. de exploitatie van het gebouw. De culturele programma’s worden bekostigd met de inkomsten uit entreegelden, verhuur en donaties. Naast diverse programma’s op gebied van literatuur, muziek, geschiedenis, film, theater en beeldende kunst, bieden wij onderdak aan tal van cursussen, lezingen en bijeenkomsten van maatschappelijke organisaties.

Het bestuur van Huis De Pinto is binnenkort op zoek naar een algemeen bestuurslid.

Taken
• bijwonen bestuursvergaderingen, die negen maal per jaar gepland staan;
• optreden als vertegenwoordiger van het bestuur in commissies binnen de organisatie;
• periodiek overleg voeren met de uitvoerende teams in de organisatie.

Profiel
• heeft affiniteit met de doelstellingen van Huis De Pinto;
• leidinggevende capaciteiten;
• organisatievermogen;
• dienstverlenende instelling;
• vermogen om in teamverband te werken;
• goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
• bestuurlijke ervaring.

Bij interesse of voor extra informatie kan je contact opnemen met Eva Krammer via bestuur@huisdepinto.nl

VACATURE SECRETARIS BESTUUR STICHTING HUIS DE PINTO

Huis De Pinto is een cultureel en literair ontmoetingscentrum in het hart van Amsterdam. Overdag is Huis De Pinto toegankelijk voor bezoekers. Men kan er een van de vele dag- en weekbladen lezen, een boek ruilen in de ruilbibliotheek, studeren en buurtgenoten ontmoeten. In de avonduren en in het weekend worden er culturele activiteiten georganiseerd. Huis De Pinto is een vrijwilligersorganisatie met een betrokken groep van ongeveer 70 vrijwilligers.
Huis De Pinto ontvangt van de gemeente Amsterdam een subsidie in het sociaal domein t.b.v. de exploitatie van het gebouw. De culturele programma’s worden bekostigd met de inkomsten uit entreegelden, verhuur en donaties. Naast diverse programma’s op gebied van literatuur, muziek, geschiedenis, film, theater en beeldende kunst, bieden wij onderdak aan tal van cursussen, lezingen, en bijeenkomsten van maatschappelijke organisaties.

Het bestuur van Huis De Pinto is per direct op zoek naar een secretaris.

Taken
• bijwonen bestuursvergaderingen, die negen maal per jaar gepland staan;
• optreden als vertegenwoordiger van het bestuur in commissies binnen de organisatie;
• samen met de voorzitter voorbereiden en afhandelen van de bestuursvergaderingen;
• (laten) notuleren van de bestuursvergaderingen;
• ervoor zorgen dat de inkomende post wordt beantwoord;
• beoordelen of de ontvangen stukken onder de aandacht van het bestuur moeten worden gebracht;
• zorgen voor de administratie en het archief van de stichting;
• jaarlijks opstellen van het verslag van de bestuursactiviteiten, dat deel uitmaakt van de jaarrekening;
• bewaking van de actualisatie Kamer van Koophandel

Profiel
• heeft affiniteit met de doelstellingen van Huis De Pinto;
• leidinggevende capaciteiten
• organisatievermogen
• dienstverlenende instelling
• vermogen om in teamverband te werken
• goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
• bestuurlijke ervaring

Bij interesse of voor extra informatie kan je contact opnemen met Eva Krammer via bestuur@huisdepinto.nl