nieuwe vacatures huis de pinto

VACATURE ALGEMEEN BESTUURSLID STICHTING HUIS DE PINTO

Huis De Pinto is een cultureel en literair ontmoetingscentrum in het hart van Amsterdam. Overdag is Huis De Pinto toegankelijk voor bezoekers. Men kan er een van de vele dag- en weekbladen lezen, een boek ruilen in de ruilbibliotheek, studeren en buurtgenoten ontmoeten. In de avonduren en in het weekend worden er culturele activiteiten georganiseerd. Huis De Pinto is een vrijwilligersorganisatie met een betrokken groep van ongeveer 70 vrijwilligers.
Huis De Pinto ontvangt van de gemeente Amsterdam een subsidie in het sociaal domein t.b.v. de exploitatie van het gebouw. De culturele programma’s worden bekostigd met de inkomsten uit entreegelden, verhuur en donaties. Naast diverse programma’s op gebied van literatuur, muziek, geschiedenis, film, theater en beeldende kunst, bieden wij onderdak aan tal van cursussen, lezingen en bijeenkomsten van maatschappelijke organisaties.

Het bestuur van Huis De Pinto is binnenkort op zoek naar een algemeen bestuurslid

Taken
- bijwonen bestuursvergaderingen, die negen maal per jaar gepland staan;
- optreden als vertegenwoordiger van het bestuur in commissies binnen de organisatie;
- periodiek overleg voeren met de uitvoerende teams in de organisatie.

Profiel
- heeft affiniteit met de doelstellingen van Huis De Pinto;
- leidinggevende capaciteiten;
- organisatievermogen;
- dienstverlenende instelling;
- vermogen om in teamverband te werken;
- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
- bestuurlijke ervaring. 


Bij interesse of voor extra informatie kan je contact opnemen met:
Eva Krammer bestuur@huisdepinto.nl

VACATURE BEHEERDER ICT HUIS DE PINTO

Huis De Pinto staat midden in de Nieuwmarktbuurt en is een literair-cultureel ontmoetingscentrum, dat dagelijks voor publiek toegankelijk is en een aansprekend programma biedt.

Team Beheer is een divers team dat zorg draagt voor alle randvoorwaarden voor het functioneren van Huis De Pinto. Team Beheer zorgt bv. voor onderhoud van de inrichting van het pand, de inkoop, de geluids- en beeldapparatuur en de ICT. Zo’n 15 à 20 vrijwilligers vervullen één of meerdere van deze beheertaken.

Beheerder ICT
Huis De Pinto is op zoek naar een vrijwilliger die de ICT wil beheren.

Wat ga je doen?
- Je bent het aanspreekpunt voor vragen over ICT-zaken
- Je controleert of alles werkt, voert reparaties uit of laat deze uitvoeren t.b.v. WifI, laptop, computer, telefoon, printer enz.
- Je beheert alle wachtwoorden en accounts voor Mailchimp, Google Drive, het Microsoft Office-abonnement enz.
- Je brengt alle huidige mailaccounts van Huis De Pinto in kaart en beheert deze
- Je beheert de agenda en verleent licenties hiervoor

Wat voor kwaliteiten zijn nodig?
- Je bent handig met computers, software, Wifi enz
- Je kunt mensen begeleiden die weinig ervaring hebben met digitale apparatuur en systemen.

Wat voor begeleiding krijg je?
Je wordt door een vrijwilliger uit team Beheer ingewerkt.

Wat krijg je ervoor terug?
Je maakt deel uit van een team van circa 70 bevlogen en betrokken vrijwilligers van Huis De
Pinto.

Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk?
Dankzij dit werk blijft Huis De Pinto in staat zich te profileren als een kleinschalig literair-cultureel centrum in de historische binnenstad.

Werktijden
De werktijden zijn flexibel. We verwachten dat je ten minste 4 uur gemiddeld per week beschikbaar bent.

Hoe kom je in aanmerking?
Je mailt een korte motivatiebrief naar vrijwilligers@huisdepinto.nl