nieuwe vacatures huis de pinto

VACATURE AANSPREEKPUNT BEHEER EN ICT

Huis De Pinto staat midden in de Nieuwmarktbuurt en is een literair-cultureel ontmoetingscentrum, dat dagelijks voor publiek toegankelijk is en een aansprekend programma biedt.

Team Beheer is een divers team dat zorg draagt voor alle randvoorwaarden voor het functioneren van Huis De Pinto: Team Beheer zorgt voor onderhoud van de inrichting van het pand, van de geluids- en beeldapparatuur en van de ICT. Het team verzorgt daarnaast de inkoop. Zo’n 15 à 20 vrijwilligers vervullen één of meerdere van deze beheertaken.

Aanspreekpunt Beheer
Huis De Pinto is op zoek naar een vrijwilliger die aanspreekpunt wil zijn voor de beheertaken in het algemeen en de ICT-taken in het bijzonder.

Wat ga je doen?
- Je bent het aanspreekpunt voor vragen over beheertaken in het algemeen
- Je vertegenwoordigt het team Beheer in Pinto Plenair
- Je beheert ICT-functies:
- In kaart brengen van alle huidige mailaccounts van Huis De Pinto en deze beheren.
- Controleren of alles werkt en bij problemen reparaties uitvoeren of laten uitvoeren t.b.v. WIFI, laptop, computers, telefoon en printer.

Wat voor kwaliteiten zijn nodig?
- Je kunt goed luisteren, organiseren en samenwerken
- Je bent handig met computers (bij voorkeur Mac en Windows).
- Je hebt kennis van online programma’s en software.
- Je kan mensen begeleiden die weinig ervaring hebben met digitale apparatuur en systemen.

Wat voor begeleiding krijg je?
Je wordt door de vorige beheerder ICT ingewerkt en krijgt begeleiding van een vrijwilliger uit team Beheer.

Wat krijg je ervoor terug?
Je maakt deel uit van een team van circa 70 bevlogen en betrokken vrijwilligers van Huis De Pinto.

Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk?
Dankzij dit werk blijft Huis De Pinto in staat zich te profileren als een kleinschalig literair/cultureel centrum in de historische binnenstad.

Werktijden
De werktijden zijn flexibel. We verwachten dat je ten minste 4 uur gemiddeld per week  beschikbaar bent.

Hoe kom je in aanmerking?
Je mailt een korte motivatiebrief naar vrijwilligers@huisdepinto.nl. Sollicitatiegesprekken vinden de komende weken plaats via Zoom. Zodra de coronamaatregelen dit toelaten zien we je uiteraard bij voorkeur live.

VACATURES PROGRAMARAAD HUIS DE PINTO

Huis De Pinto staat midden in de Nieuwmarktbuurt. In ons zeventiende-eeuwse pand realiseren we sociaal-culturele activiteiten en kleinschalige culturele programma’s zoals lezingen, literaire programma’s, muziekuitvoeringen en filmavonden. Daarnaast is ons pand dagelijks voor publiek toegankelijk voor een bezoek aan het ontmoetingscentrum en/of de bibliotheek.

De Programmaraad
De programmaraad is verantwoordelijk voor een gevarieerd, kwalitatief en aantrekkelijk aanbod van programma’s en voor alle organisatorische, personele en financiële aspecten die bij het realiseren van deze programma’s een rol spelen. De organisatie en uitvoering ervan worden gedelegeerd aan de programmabegeleiders.

Wat ga je doen?
- Jaarlijks op hoofdlijnen de vaste programma’s evalueren met de makers/begeleiders.
- Voorstellen voor incidentele programma’s selecteren en bespreken met de aanvrager.
- Nieuwe, creatieve ideëen voor programma’s stimuleren, zowel intern als extern.
- Pinto Plenair informeren over de vaste en incidentele programma’s. Pinto Plenair is het maandelijkse
overlegorgaan, waarin alle teams van Huis De Pinto vertegenwoordigd zijn.

Wat voor kwaliteiten zijn nodig?
- Je bent initiatiefrijk en kunt goed organiseren.
- Je hebt ideeën over de verdere ontwikkeling van programma’s bij Huis De Pinto.
- Je kunt je ideeën op een stimulerende manier delen.
- Je hebt aantoonbaar affiniteit met de sector kunst en cultuur.

Wat voor begeleiding krijg je?
Je wordt door de voorzitter van het bestuur, leden van Pinto Plenair en interne programmamakers ingewerkt.

Wat krijg je ervoor terug?
Je bent één van de vier leden van de Programmaraad en maakt deel uit van een enthousiaste groep van circa 70 vrijwilligers die samen Huis De Pinto runnen.

Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk?
Dankzij dit werk blijft Huis De Pinto in staat zich te profileren als een kleinschalig literair/cultureel centrum in de historische binnenstad.

Werktijden
De werktijden zijn flexibel. We verwachten dat je ten minste 4 uur gemiddeld per week beschikbaar bent.

Hoe kom je in aanmerking?
Je mailt je motivatiebrief naar vrijwilligers@huisdepinto.nl. Voor eventuele vragen kun je bellen met Eva Krammer, voorzitter bestuur Huis De Pinto, op 06-50220750. Sollicitatiegesprekken vinden de komende weken plaats via Zoom. Zodra de coronamaatregelen dit toelaten zien we je uiteraard bij voorkeur live.

VACATURES TEAM VRIJWILLIGERS HUIS DE PINTO

Huis De Pinto staat midden in de Nieuwmarktbuurt en is een literair-cultureel  ontmoetingscentrum, dat dagelijks voor publiek toegankelijk is en een aansprekend  programma biedt.

Team Vrijwilligers zorgt ervoor dat er voldoende vrijwilligers zijn en dat ze worden ingewerkt. Het team bestaat uit vier vrijwilligers die in onderling overleg de werkzaamheden verdelen. Eén van hen neemt deel aan het maandelijkse overleg met de vertegenwoordigers van alle teams: Pinto Plenair.

Wat ga je doen?
- Nieuwe vrijwilligers werven, selecteren en in laten werken
- Uitbrengen van vrijwilligersbulletins
- Organiseren van vrijwilligersbijeenkomsten en -borrels, een paar keer per jaar
- Maandroosters voor gastvrouwen, gastheren en technici bespreken/opstellen
- Het logboek voor de ontmoetingsruimte, de bibliotheek en de programma’s lezen en eventueel actie ondernemen
- De administratie t.a.v. vrijwilligers bijhouden

Wat voor vaardigheden zijn nodig?
Je kunt goed:
- contacten leggen, omgaan met verschillende mensen, luisteren, invoelen, gesprekken voeren
- organiseren en samenwerken

Wat voor begeleiding krijg je?
Je wordt door andere vrijwilligers ingewerkt

Wat krijg je ervoor terug?
Je maakt deel uit van Team Vrijwilligers en daarnaast ben je onderdeel van een enthousiaste groep van circa 70 vrijwilligers die samen Huis De Pinto runnen. In ons zeventiende-eeuwse pand realiseren we culturele programma’s en sociaal-culturele activiteiten. Dat biedt volop mogelijkheden om je ook op andere manieren in te zetten of medevrijwilligers te ontmoeten.

Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk?
Dankzij dit werk blijft Huis De Pinto in staat zich te profileren als een kleinschalig literair/cultureel centrum in de historische binnenstad.

Werktijden
De werktijden zijn flexibel. We verwachten dat je ten minste 6 uur gemiddeld per week beschikbaar bent.

Hoe kom je in aanmerking?
Je mailt je motivatiebrief naar vrijwilligers@huisdepinto.nl. Voor eventuele vragen kun je bellen met Hans van Lent op 020-6233262. Sollicitatiegesprekken vinden in de komende weken plaats via Zoom. Zodra de coronamaatregelen dit toelaten zien we je uiteraard bij voorkeur live!