Vacature lid programmaraad

Cultureel en literair ontmoetingscentrum Huis De Pinto zoekt met spoed iemand die de programmaraad komt versterken. Inzet ca. 4 uur per week, flexibele tijden.

Taakomschrijving

De programmaraad bestaat idealiter uit drie personen; we zijn op zoek naar nummer 3. Deze programmaraad is verantwoordelijk voor een gevarieerd, aantrekkelijk en kwalitatief aanbod van programma’s. De organisatie en uitvoering van deze programma’s wordt gedelegeerd aan de programmabegeleiders. De programmaraad komt eens per zes weken bij elkaar. In de zomermaanden (juli en augustus) zijn er geen voorstellingen.

Wat ga je doen?

Jaarlijks op hoofdlijnen de vaste programma’s evalueren met de makers/begeleiders.

Voorstellen voor incidentele programma’s selecteren en bespreken/terugkoppelen met de aanvrager.

Nieuwe ideeën voor programma’s stimuleren, zowel intern als extern.

Pinto Plenair informeren over de vaste en incidentele programma’s. Pinto Plenair is het maandelijks overlegorgaan, waarin alle teams (als verhuur, publiciteit, vrijwilligers) zijn vertegenwoordigd.

Wat voor kwaliteiten zijn nodig?

Je bent initiatiefrijk en kunt goed organiseren.

Je hebt ideeën over verdere ontwikkeling van programma’s in Huis De Pinto.

Je kunt ideeën op een stimulerende manier delen.

Je hebt aantoonbare affiniteit met kunst en cultuur.

Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.

Wat voor begeleiding krijg je?

Je wordt ingewerkt door de beide andere leden van de programmaraad.

Wat krijg je ervoor terug?

Je maakt deel uit van een enthousiaste groep vrijwilligers die samen Huis De Pinto runnen. In eerste instantie ben je lid van de programmaraad, maar mogelijkheden om je ook op andere manieren in te zetten zijn er volop. Het werken in een prachtig zeventiende-eeuws pand met een rijke Amsterdamse historie, het culturele programma en de ruilbibliotheek zijn bijkomende extra's.

Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk?

Je draagt samen met anderen bij aan het in stand houden van een culturele-literaire ontmoetingsplek op een bijzondere locatie in het centrum van Amsterdam.

Werktijden

De werktijden zijn flexibel. Reken op een halve dag per week. 

Hoe kom je in aanmerking?

Stuur een beknopt CV en motivatie op naar [email protected]  Een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek volgt dan. Heb je vragen? Stuur dan een mail naar [email protected] of bel met Ruurd Werner (06-26062069) of Anne-Mariken Raukema (06-36196984)