#UITDEKAST 4: Bijgeluiden van Henk Ester

Welkom bij #uitdekast, de rubriek waarin boeken uit Huis de Pinto’s bibliotheek ter sprake komen. Deze keer Joost Kaan over:

Bijgeluiden door Henk Ester

Bijgeluiden is het poëziedebuut van Henk Ester dat hem in 2013 de C. Buddingh-prijs opleverde. Deze prijs wordt jaarlijks tijdens het Poetry International Festival uitgereikt aan het beste Nederlandstalige poëzie debuut, en bij het lezen van deze iets meer dan honderd pagina’s tellende bundel wordt duidelijk waarom die eer in 2013 aan Henk Ester te beurt viel. De gedichten van Ester zijn een stimulans voor de fantasie en zetten aan tot filosoferen.

Meerdere malen betrapte ik mijzelf erop, dat het geconcentreerde lezen zoals ik gewend ben weg ebde en dat er ruimte ontstond om de woorden niet alleen te lezen, maar ook te ervaren als bewegende beelden in mijn hoofd. Dat leidde tot enkele mooie beelden en zelfs, voor mijn doen, diepe inzichten. Daarbij weet Ester elke pagina opnieuw te verrassen, waardoor de bundel tot aan de laatste pagina interessant blijft.

De jury van de C. Buddingh-prijs had het volgende te zeggen over Bijgeluiden:

“Een bundel die getuigt van een hechte compositie, terwijl het verrassingselement niet wordt uitgesloten doordat de vorm van elk gedicht gedicteerd wordt door het gedicht zelf zodat er een afwisselend en avontuurlijk geheel ontstaat. (...) Wie zich met Ester op pad waagt, ontdekt hoe geestverruimend poëzie kan zijn”.

Bijgeluiden weet echter ook te inspireren. Enkele keren lijkt Ester te doceren over zijn eigen vakgebied, zoals in de volgende strofe:

“Een dichter blijft staan, zonder overmoedig te worden.
Hij gaat niet biezend door de wei. Hij is de weg niet kwijt.
Hij zoekt naar het oude zand van ver voor het patina
op Romeins bestek. Hij spant een boog tussen de koude tijd
en het moment waarop de siësta is afgeschaft.”

Deze vorm sprak mij dusdanig aan dat ik besloot ook een poging te wagen en aangezien ik blij verrast was door het resultaat, zal ik deze #uitdekast er mee afsluiten. Wel geef ik bij voorbaat toe dat ik bij lange na geen woordkunstenaar ben, maar oordeel zelf:

“Een dichter zwijgt wanneer een ander praten zou,
Kijkt wanneer een ander lopen zou,
Ervaart wanneer een ander vluchten zou.
Hij weet als geen ander dat de kunst hem in de stilte zit.”

Bijgeluiden van Henk Ester is in te zien in de bibliotheek van Huis de Pinto. Ook een #uitdekast schrijven? Mail naar contact@huisdepinto.nl