leeszaal een aantal uren gesloten op 5, 9, 10, 11, 12 en 26 april

Huis De Pinto is een vrijwilligersorganisatie en draait op schenkingen, subsidie, inkomsten uit boekverkoop, et cetera. Incidenteel verhuren we de leesruimte ook aan lokale organisaties.

Om die reden is de leeszaal gesloten op:

5 april tot 11:30
9 april tot 11:30
10 april vanaf 14:30
11 april tot 14:30
12 april tot 13:00 (ook de ontmoetingsruimte)
24 april tot 13:00
26 april vanaf 15:30
17 mei tot 11:30
24 mei vanaf 13:00