panel en excursies

We Make The City

23–24 juni 2018

Copy%20of%20wmtc logo hor 01 trans

We make The City is een grote regionale manifestatie en vindt, van 20 tot 24 juni, op vele tientallen locaties plaats. Het thema is 'Van wie is de stad’. De manifestatie heeft als doel om de stad mooier, beter, innovatiever, vriendelijker, schoner, duurzamer en leefbaarder te maken.
Daarover gaat op zaterdag 23 juni in Huis De Pinto een panel met elkaar en met publiek in discussie. Zondagmiddag 24 juni zijn er diverse excursies. Doel is om hetgene zaterdag ter sprake kwam, op zondag aanschouwelijk te maken.

zaterdagmiddag 23 juni

Een buurt waarin we kunnen wonen, spelen, werken, leren en winkelen.
De stad is super. De stad leeft. Maar de stad is op veel plekken ook vol en luidruchtig. De stad heeft een hoog plastic-, vet- en suikergehalte in haar winkelaanbod.

Onder de noemer "Wij willen een buurt waar wonen, spelen, werken, leren en winkelen vlakbij en door elkaar gebeurt voor jonge en oude mensen" nodigt de werkgroep van Huis de Pinto een aantal prominenten uit de wereld van onderzoek, journalistiek, politiek, bestuur, en natuurlijk ook ondernemers en bewoners uit voor een inleiding en paneldiscussie op zaterdag 23 juni. Die dag gaan ze in gesprek met onder andere:  

  • Jos Gadet - stadsplanoloog en strategisch beleidsadviseur van de Gemeente Amsterdam, schrijver van talloze publicaties waaronder Terug naar de stad. Een geografisch portret van Amsterdam, waarin een hoofdstuk gewijd is aan de Nieuwmarkt, in de ogen van Gadet toen de best functionerende openbare ruimte van Amsterdam. Gadet is aanwezig in zijn hoedanigheid als publicist en geograaf. 
  • Esther van Schagen - buurtbewoner, cultureel antropoloog, voormalig raadslid van GroenLinks en ondernemer: eigenaar van Jouw stoute schoenen, atelier voor handgemaakte schoenen en tassen en Amsterdam House of Arts & Crafts, een expositieruimte, met flexibele werkplekken, atelier en B&B.

  • Janny Alberts - directeur NV Zeedijk, geeft in die hoedanigheid al 15 jaar leiding aan de beoogde transitie van de Zeedijk van no-go area tot een plezierige, veilige, economisch gezonde straat.

  • Carla Hoffschulte - binnenstadbewoner, maar vooral ook stadsgeograaf, beleidsonderzoeker en adviseur grootstedelijk en gemeentelijk beleid, met name gericht op de sociaal-ruimtelijke ontwikkelingen in de stad en de invloed van toerisme en drukte op de leefbaarheid van buurten. Daarnaast mede-oprichter van Bewonersgroep Grachten 9+ en lid van denktank Amsterdam in Progress.
  • Gespreksleider is Sandra Rottenberg, zelfstandig programmamaker voor culturele, politieke en wetenschappelijke organisaties, voor radio en televisie. Medeschrijver van De sigarenfabriek van Isay Rottenberg; de verborgen geschiedenis van een joodse Amsterdammer in nazi-Duitsland.

Het panel gaat met bezoekers en met elkaar in discussie over diverse thema’s als toerisme, winkelaanbod, verkeer en de problemen met woningen. Thema's die de stad Amsterdam in het algemeen en de Nieuwmarktbuurt en Groot Waterloo in het bijzonder raken. De werkgroep hoopt op suggesties en realiseerbare oplossingen voor de problemen.

zaal open 13:30 | aanvang 14:00 | toegang gratis | reserveren via 020-3700210


zondagmiddag 24 juni

Aansluitend op de paneldiscussie van zaterdag zijn er, op zondagmiddag 24 juni, een drietal excursies door de Nieuwmarktbuurt en Groot Waterloo, die aansluiten op de discussie van zaterdag.
  • Om 14:00 uur geeft Marcel Theunissen, schrijver van Knokken voor de stad, het boek over architect Theo Bosch, een excursie langs sociale woningbouw, met name panden ontworpen door Bosch.
  • Onder leiding van Esther van Schagen is er, om 14:30 uur, een wandeling naar het Amsterdam House of Arts & Crafts en een workshop. Gratis deelname aan deze workshop voor de eerste zes aanmeldingen!
  • Om 15:00 uur verzorgt Janny Alberts een excursie over de Zeedijk, waarbij het zal gaan over de aanpak van NV Zeedijk en de metamorfose van junkengebied naar populair winkel- en uitgaansgebied.
aanmelden voor de excursies via 020-3700210 of in Huis De Pinto